ЦЪЕУТИ Замӕдин

Замӕдин хуарз арӕхсуй ӕрдзи нивтӕ аразунмӕ, ӕрмӕст сӕ еппӕрдӕй нӕ равдесуй, фал ма сӕ исбӕттуй царди фӕззелӕнтӕ 'ма адӕймаги меддуйней хӕццӕ, поэзиуарзӕгӕн «къӕразӕмбӕрзӕнтӕ» байгон кӕнуй ӕ фӕлдзостӕмӕ ракӕсунмӕ ӕма ӕхемӕ бакӕсунмӕ, нийгъосун ӕй кӕнуй ӕ зӕрди гупп-гуппмӕ.
Цъеути Замӕдин Мӕхӕмӕти фурт райгурдӕй 1927 анзи маййи мӕйи 13-аг бони Лескени гъӕуи.
Ӕ мадӕ Фаризӕт (Гиги) ӕма ӕ фидӕ Мӕхӕмӕтӕн адтӕй 9 сувӕллони: 6 фурти ’ма 3 кизги. Лӕхъуӕнтӕй Замӕдин адтӕй цуппӕрӕймаг. Тугъд ку басабур ӕй 1945 анзи, раст гъеййеци рӕстӕги каст фӕцӕй Лескени астӕуккаг скъола, ЦИПИ-мӕ бацудӕй ӕма 1949 анзи ахургӕнӕги дӕсниадӕ райста.
Замӕдин куста ахургӕнӕгӕй Лескени скъолай уӕдта ахуради сӕргълӕууӕгӕй, еци-еу рӕстӕги ба ӕхсӕйвон скъолай (косӕг фӕсевӕди скъолай) директорӕй.

Адтӕй Фӕснӕли скъолай ахуради сӕргълӕууӕг ӕма Мӕхчески РАИОНО-й инспектор. Фӕстӕдӕр ӕвзурст ӕрцудӕй Лескени «Совхоз им. Ленинского комсомола»-йи парторгӕй. Куста Ирӕфи райони «Зонундзийнӕдти» ӕхсӕнади бӕрнон секретарӕй уӕдта Ирӕфи райком партий инструкторӕй. Замӕдин ӕ еугур косӕн бунӕтти дӕр ӕхе бавдиста хе гъудибӕл хуӕст ӕма закъонбӕл цӕуӕг принципиален специалистӕй, раст фӕллонгун лӕгӕй. 1988 анзи рацудӕй пенсимӕ.
Замӕдини ниййергутӕ адтӕнцӕ зӕнхкосгутӕ Лескени колхози. Е ’нсувӕртӕ — Таймураз, Тазӕрет ӕма Джабраил - тугъдонтӕ. Фӕстугъд Таймураз куста Кӕсӕг-Балхъари дууӕ районей — Советский ӕма Урожайненскиййи — райкомти секретартӕй.
Тазӕрет тугъди фӕммардӕй, бӕгъатӕрдзийнадӕ бавдесгӕй. Джабраил дӕр, куд Таймураз, уотӕ тугъдӕй исӕздахтӕй. Нуртӕккӕ цӕруй Нальчиги, адтӕй уоми автовокзал и хецау. Замӕдини хестӕр хуӕрӕ Зӕмирӕ дӕр цӕруй Нальчиги, кӕстӕр кизгӕ Римӕ даер — уоми.  Астӕуккаг кизгӕ Фатимӕ ба - Дзӕуӕгигъӕуи. Куста немуцаг ӕвзаги ахургӕнӕгӕй.
 
Кӕстӕр ӕнсувӕр Кямал 'ма ӕ бийнонтӕ цӕрунцӕ Лескени Замӕдинети хӕццӕ ӕмвӕрстӕ. Кямал дӕр берӕ уарзуй аййевадӕ ӕма устур аргъ кӕнуй дигорон финсгути сфӕлдистадӕн.
Цъеути Замӕдин ӕма ӕ бийнойнаг Текъаон Зоян ес хуарз цӕуӕт: дууӕ кизги ’ма биццеу. Хестӕр кизгӕ Ларисӕ ӕй Есенати уосӕ, цӕруй Дзӕуӕгигъӕуи, косуй Кирови райони финансти хайади сӕргьлӕууӕгӕй. Кӕстӕр кизгӕ Маринӕ бал нуртӕккӕ цӕруй ӕма косуй Мӕскуй. Биццеу Вадим каст фӕцӕй Гъӕууон - хӕдзарадон институт, уой фӕсте ба райста аразӕги дӕсниадӕ дӕр ӕма нуртӕккӕ косуй еци фӕлхӕнбӕл Якутски. Ӕ маддӕлон дигорон ӕвзагбӕл е дӕр, ӕз ӕй куд балӕдӕрдтӕн, уотемӕй ӕновуд ӕй ӕ фиди хузӕн. Замӕдинӕн ес бӕдоли бӕдӕлттӕ авд. Етӕ дӕр ин ӕвӕдзи ӕ зӕрдӕ ирайун кӕнунцӕ ӕма ’й еци цийнӕ дӕр разӕнгард кӕнуй ӕмдзӕвгитӕ финсунмӕ.

Сфӕлдистадон адӕймагӕн е сфӕлдистадӕ уод, зӕрдӕ ӕма сӕризундӕй игурд фӕууй, уомӕ гӕсгӕ ин е исуй нӕуӕгигурд сувӕллони хузӕн хъазар. Цъеути Замӕдин е ’мдзӕвгитӕ ӕмбурдгондӕй, хецӕн киунугӕй, адӕни рӕнгъӕмӕ хӕссуй фиццаг хатт, е ӕй ӕ фиццаг «поэтикон бӕдолӕ». Ӕнӕуой ба аци автор поэзий дуйнемӕ раги бацудӕй нифсгун къахдзӕфтӕй, — сауӕнгӕ ма Лескени астӕуккаг скъолай ку ахур кодта, уӕд. Фал скурдиадгун адӕймаг хуӕдӕфсӕрмӕ фӕууй ахид, ӕма Замӕдинӕн дӕр, ӕвӕдзи, афойнадӕбӕл уомӕ гӕсгӕ нӕ рацудӕй е ’мдзӕвгити киунугӕ.
Ке зӕгъун ӕй гъӕуй, Замӕдин айдагъдӕр поэзий тумугъи ку архайдтайдӕ ӕ царди медӕгӕ, уӕд ин никкидӕр фулдӕр ӕма хуӕздӕр бантӕстӕйдӕ ӕцӕг сфӕлдистади ӕнӕкӕрон будуртӕ басгарун, устур финсӕг си рауадайдӕ, фал ӕй, ӕхе загъдау, ахургӕнӕги зин куст, уӕдта адӕймагӕн ӕнӕкӕнӕн кӕмӕн нӕййес, царди уӕхӕн гъуддӕгтӕ дӕр багьигӕ дардтонцӕ. Гъеуӕддӕр ӕнӕмӕнгӕ Замӕдин прозаик дӕр ӕма поэт дӕр иссӕй, ӕма еци хумӕтӕг зиннӕг дууӕ дзурди ци бӕрӕг кӕнунцӕ, уой ба амонун некӕмӕн гъӕуй.

Замӕдин хуарз арӕхсуй ӕрдзи нивтӕ аразунмӕ, ӕрмӕст сӕ еппӕрдӕй нӕ равдесуй, фал ма сӕ исбӕттуй царди фӕззелӕнтӕ 'ма адӕймаги меддуйней хӕццӕ, поэзиуарзӕгӕн «къӕразӕмбӕрзӕнтӕ» байгон кӕнуй ӕ фӕлдзостӕмӕ ракӕсунмӕ ӕма ӕхемӕ бакӕсунмӕ, нийгъосун ӕй кӕнуй ӕ зӕрди гупп-гуппмӕ.

Дӕнцӕн ӕрхӕссӕн ӕмдзӕвгӕ «Уарӕ, уарӕ»-й еу цалдӕр рӕнгъи:
Ӕрн иллӕгутӕ 'й арв,
Нитталингӕ ’й дуйне,
Ӕркъӕртт ӕй Ма сӕлфуй ӕнӕрхуӕцгӕй.
Хуӕздӕр бон нӕ гъӕуй Тар фӕрбун нӕ дууей, —
Нӕ фӕдбӕл нин фудцъух Нӕ фӕххуӕцдзӕй.

Ами автор, уарзондзийнадӕмӕ рахезуни агъоммӕ, е 'мдзӕвгӕ исфӕлуста сагъӕси ӕфтауӕг, цӕстӕбӕл уайгӕ ӕрдзи нивтӕй ӕма киунугӕкӕсӕги уотемӕй бацӕттӕ кодта ӕмдзӕвги гъуцимӕ бацӕунмӕ, бауӕрӕй ӕй балӕдӕрунмӕ.
Замӕдин ӕ царди медӕгӕ фӕллӕггӕдӕ кодта ӕ адӕмӕн, ӕ уарзон ӕмзӕнхонтӕн, ӕ бон куд адтӕй, уотӕ, уӕддӕр ӕхецӕй нӕ ниббоз ӕй, уӕддӕр син ӕ зӕрди ба ес фулдӕр хуӕрзтӕ фӕуун, нӕй фӕндуй ӕрлӕуун, ци искодта, уобӕл, ӕма ӕндиудӕй дзоруй е ’нкъарӕнтӕ:

Цардмӕ бӕлгӕй, цард аразгӕй,
Ӕз раззӕгтӕй нӕ фӕддӕн:
Тохи цӕхӕр берӕ уарзгӕй,
Ӕз е скъӕрнӕг дӕр не ’сдӕн.
Фал мсе зӕрди берӕ хуӕрзтӕ,
Берӕ фӕндитӕ хастон,
Мӕ Дигорӕ — ӕвзигъд бӕстӕ,
Ци берӕ ба дӕ уарзтон!
Аци рӕнгъитӕ ист ӕнцӕ е ’мдзӕвгӕ «Мӕ Дигорӕ»-й.
 
Замӕдин зӕрдӕмӕ гъарагӕ рӕнгъитӕ финсуй уарзон- дзийнадӕбӕл дӕр, еци дессаги рӕсугъд ӕнкъарӕн арӕхсгинӕй бӕттуй царди философий хӕццӕ:

Мӕ фиццаг кӕлгӕ уарзти тӕмӕнти
Мӕ рохс бӕлдӕ байзадӕй цӕлвӕй.

’Ма нур ба, хормӕ гӕлстау, уӕ рази
Басор унмӕ хаттгай фӕззиннун.
Хуцауӕй, дӕхе загъдау, арази, —
Дзурд зӕгъунмӕ дӕ ӕз нӕ ерун.