ӔРМӔСТДӔР ДЫ

Ӕваст ма мын мӕ цӕстытӕм ӕрбакӕс.
Цы дзы уыныс? Ӕнӕкӕрон ӕнкъард?
Мӕ зӕрдӕйы сагъӕстӕ ма мын ахӕсс.
Ӕрмӕст дӕуӕн лӕвар кӕнын мӕ уарзт.

Нӕ йӕ зонын, цӕмӕ фембӕлдтӕн демӕ,
Фӕлӕ ӕуыцы бонӕй йенырмӕ рӕхсчы
Мӕ зӕрдӕйы, мӕ хъуыдыты, мӕ сӕнтты
Уӕдӕй нырмӕ цӕрыс ӕрмӕстдӕр ды.

 

Автор: Плиева Татьяна