"АЛО-ЛОЛО, ЛОЛО-НАНА ..."

Ало-лоло, лоло-нана, Баталынгис тынг, Бафынӕй кӕн, ныр, мӕ нана, Бафынӕй ис уынг… Ало-лоло, лоло-нана, Аргъау фендзыстæм, Хъазæнтимæ нана кæнӕм, Бафæллад ыстæм… Ӕмбис ӕхсӕв, зон дӕ рынтӕ, 
Байгом уыдзӕн дис,
Фыны фендзӕ, цыдӕриттӕр,
Хъӕды сырдтӕ ис… Арсы лӕппын, хъулон цъиутӕ, Райдаудзысты хъаст, Алыхуызон дидинджытӕ, Самайдзысты кафт! Рафӕлдахӕм ноджы иу фарс, Аргъау фестӕм фарст, Бафынӕй ис хъӕды рувас, Бафынӕй ис арс… Фесты сырдтӕ сæ хъӕстытӕ – Бафынӕй ысты, Бацъынд кӕнӕм нӕ цӕстытӕ - Бафæллад ысты… Разындысты бур стъалытӕ, Арвыл мӕй ыстыр, Арс мӕ руварсы лӕппынтӕ, Бафынӕй ысты...

Автор: Чехоев Валерий Владимирович