СУМАХ

Дзурдтон уæ сæрбæл.
Мæ сæтæ калдтон-еу æмбурдти,
Гъæла мастесæгау
Адтæн мæ лæбурди.
Фаудтон уин уе знæгти,
Худтон сæ хелæгтæ, урутæ,
Худтон сæ курмитæ,
Худтон сæ къурутæ.

Уе знæгти хъилма мин
Мæ хъур æхгæдта марги тæфау,
Уæ кой си еске искæнæд,—
Стъæлфтæн топпæй цæфау.
Æргом син худтæн сæ хинттæбæл,
Сæ цауд финститæбæл,
Согтæ нæ ирдтонцæ,—
Зилдæнцæ бухтæ-листитæбæл.

Ка нæма рацудæй мæ надбæл,—
Мæнæ син сау дæнцæ:
Сумах фæууагътонцæ уе знæгтæ,—
Мæнбæл никкалдæнцæ!
Фалæ нæ разиндтæй
Уе'хсæн
Уæхæн лæг,
Мæ цæфтæ,
Мæ рист
Кæмæн адтæй гъулæг.

Фæдтæн мæ дзубанди.
Еске бафæрсдзæнæй, æвæдзи:
«Гæр, куд бахаудтæ
Де 'мбæлттæн
Се знæгти нимæдзи?»
Ма-гъа, ци зæгъон,
Фал сумах æз уой уæнгæ гъудтæн,
Цалинмæ гъæлати-мæлати
Уæ сæри кадæбæл тугъдтæн.

Ме стæг мин фæлмæн ку 'нгъалдтайтæ,
Уæд мæбæл тухстайтæ,
Уе 'мрæнгъæ ку 'рлæудтæн,
Уæддæр ниббухстайтæ.
Фал мин
Еунæг гъуддаг
Ниххатир кæнун нæй уæ бон:
Ескæд —
Ци фæууй, куд фæууй —
Уæ разæй ку фæууон!
Автор: МАЛИЕВ Васо

Другие стихи автора