ГЪЕЗÆМАРÆ

Гъезæмарæ, гъезæмарæ!
Ма ми рандæ уо бостæй!
Хори гъар тунау рагъарæ
Мæ саудзæфтæ, мæ ностæй,
Ниггупп ласæ арти 'взæгтæй,—
Ку æрбасау уа мæ зунд.
Ку фæттæрсон æз ме знæгтæй,
Уæд баййафæд мæн сæ фуд.
Ма мин басæттæд ме 'ууæнкæ
Сугъзæрийни сайд тæмæн,
Уæлæ Стур Хуцауи уæнгæ
Ме стур гæдзи сесæ мæн,—
Кумæ нæ хъæртуй мæнгæттæ,
Цауд уодгоймæгти хæлхъой.
Нæ хуæздæр лæгтæн ци фæдтæ,
Мæнæн дæр фæууо гъе уой.
Ниппурх мин кæнæ мæ зæрдæ
Де 'нæхатир рæвдудæй,
Фал байзайæ мæ фæсмæрдæ
Раст гъуддагбæл æфтудæй.
Гъезæмарæ, гъезæмарæ,
Ма ми рандæ уо бостæй!
Хори гъар тунау рагъарæ
Мæ саудзæфтæ, мæ ностæй.
Автор: МАЛИЕВ Васо

Другие стихи автора