ДЕНГИЗИ

Гъазтонцæ, гъазтонцæ
Денгизи уолæнтæ,
Къозоти гъазтонцæ хорæй.
Рæсугъд кизгуттау мин
Хъуритæ кодтонцæ,
Уæдта къæлкъæлгæнгæ
Еуварсмæ гæлстонцæ
Сæхе мæ цорæй.

Денгизи фæйлаугæ
Æма æдæуагæ
Табедзи феронх дæн,
Феронх дæн мæхе.
Уогæй нæбал адтæн,
Адтæн нæбал уогæй
Сугъдæг сугъзæрийнæй
Байивдæй æрхи.

Мæ рист,
Мæ сагъæстæ,
Мæ нез,
Мæ гурухсæ,
Ме 'мдзогæнæг мегъæ —
Мæ мæти талингæ —
Мæнгæ разиндтæнцæ,
Сегас дæр — мæнгæ!
Адтæй мин, æвæдзи,
Денгизи сатæги,
Хори сугъзæрийнæ
Æма арви цъæхи
Дессаг хæлæмули
Æгæр стур амондæй
Еци бон мæлгæ!
Автор: МАЛИЕВ Васо

Другие стихи автора