ДУУÆ БÆЛАСИ

Надгæрон бæласæ, бæласæ кудтæй —
Цонгсаст æвзонг кизгæ тухстæй æ фудтæй.

Æ фарсмæ æ мадæ — бæласæ хускъæ,
Дзоруй æ кизгæмæ: «Ма кæнæ тухсгæ,

Ма кæнæ, мæ радæ, ма кæнæ кæугæ,
Дæу туххæн байзадтæн зæнхæбæл лæугæ.

Мæ хъури буни дæ дардтон, мæ тала! —
Æ хъал мин фуд дунгæ дæубæл ма кала!..

Нур ма æстæгдарау ци æй мæ лæуун? —
Кæнуй мæ дуккаг мард мæрдти дæ кæун...»

Бæдолæ бæласæ дзоруй: «О, Нана,
Мадта мæ бунати седзæр ци кæна?

Фæндагбæл цæугутæ — адæми муггаг
Сирдтæй фуддæр æнцæ, æнцæ æнаккаг.

Дортæй мæ æхсунцæ, цæвунцæ гъелæй,
Пъæстутæ тонунцæ мæ сæри хелæй.

Нур дин мæ сосфæндæ мæ хъурми зæгъдзæн:
Уалдзæг мæ дзæгæрæг нимпулун кæндзæн.

Фæткъу нæбал ссердзæй мæнбæл лæги фурт,
Æма нæбал уиндзæн берæгъти лæбурд».

Райгъустæй мард мади уедæгти къæс-къæс,
Райгъустæй инæфгæ æ хускъæ гъæлæс:

«Мæ радæ, мæ кадæ, ме 'взонг тоги тъинг,
Фæлтау мæ будургъбæл ку сгъазидæ зинг...

Уотæ ма бакæнæ! Дæ рæзæ дæттæ,
Адæми мондаг си хæларæй сæттæ!

Мæнæн дæр мæ карнæ н'адтæй, нæ, хуæздæр,
Кудтæн мæ Нанайæн дæ кари æз дæр.

Фал еу сæрдигон бон 'рцудæй уæхæн цау:
Мæ бунмæ 'рбахаста еу лæги Хуцау.

Æз æй уомæй размæ мæ фунти уидтон,
Æма мæ фур десæй мæ сæр ниттилдтон.

Фесхъиудтæй мæ цъоппæй мæ хуæздæр фæткъу —
Ниргъавта бæлццони хæдони æскъуд.

Фæллад лæг байдзулдæй, сахуста рæзæй,
Загъта: «Мæ бæласæ, фæрнæй ирæзай!

Дор дæ нæ никкодта де 'фхуæргути дор,
Де 'сконди, æвæдзи, цæруй сосæг хор.

Æз дæр мæ дзилаги фуд уагæй гъæрзун,
Фæндуй мæ, бæласæ, уæддæр дæу фæнзун...»

Рæстæг ци рацудæй, уой зонæг Хуцау,
Мæ цъæлтæ къалеутæй скалдæй нæуæг тау.

Еу бон æй мæ рæзти стардтонцæ нæмгæ,
Зиндтæй скъуд зæнгойнæй тогæрхæн зæнгæ.

«Хуæрзбон, мæ бæласæ!» — зæгъгæ куд загъта,—
Лæгмар ин æ тæни циргъ арц ниссагъта.

Æ тог æ курæтæй калдæй сæх-сæхæй,
Уæддæр æй тардтонцæ, надтонцæ 'й æхсæй...

Адтæй е... Геуæрги — æ ном дин зæгъун,—
Мæ хускъæ уедæгти æносон æрхун.

Ковæ дæ къалеутæй цæугутæн ниллæг,
Се 'хсæн кæд зиннидæ ескæд уæхæн лæг...»
Автор: МАЛИЕВ Васо

Другие стихи автора