САУ ДЕНДЖЫЗЫЛ

(Бӕлццоны фыстытӕй)

Кӕсы хур бӕрзондӕй,
Йӕ рухс цӕст — тӕмӕн,
Уый денджызмӕ калы
Иӕ тынтӕ фӕлмӕн.

Ӕхсиды ’мӕ хъазы
Фӕйлаугӕйӕ дон,
Йӕ цинӕн, йӕ хъазтӕн
Кӕм ма ис кӕрон!

Ӕз фурдӕн йӕ дардыл
Фӕлгӕсын зыдӕй.
Фӕцӕуы нӕ нау дӕр
Йӕ барджын цыдӕй.

Фӕцӕуӕм, ныззарӕм,
Нӕ зарджытӕ — мин,
Фӕллойады бӕстӕн —
Нӕ зарӕг, нӕ цин!
1937 

Автор: ГУЛУЕВ Андрей