ЦÆРГÆСТÆ

Нифсгун Нартæн нирризтæнцæ сæ обæйттæ —

думуй сæбæл сæ уарзон Аллай дунгæ.

Ратахтæнцæ обæйтти къумтæй цæргæстæ —

рамбурд æнцæ хъазауат искæнунмæ.

Гъæйт-гъæйт, мардзæ, цъæх цохъати нæ лæппотæ,

не ‘нсувæртæ, Оссой бæгъатæр фурттæ!

Нæртон арцæй æвæлмæцгæй куд хуæцетæ, —

алли хатт дæр кади фæдбæл мæлетæ.

Гъæддон къуар уин уæ нихъхъæртунмæ бæллунцæ,

уе ‘мхузæнттæ, уæ фазон æнсуртæ.

Зонетæ, сæ тог ирайгæй куд мæлунцæ.

Зонетæ син сæ хъазауати гъæртæ.

Уе’мтог — гурдзйаг уæ къуари хецау, уæ фидæ,

уегасей дæр æ фуртти бæрцæ уарзгæй,

даруй уæбæл исарæхсунмæ æ зæрдæ —

бæздзйайтæ ин уæ нæртон тог ирайгæй.

***

Ныфсджын Нартæн ныррызтысты сæ обæуттæ,

дымы та сæм сæ уарзон Аллай-дымгæ.

Ратахтысты обæутты къуымтæй цæргæстæ —

рамбырд æсты хъазуатæй æсхæцынмæ.

Гъæй-гъæй, мардзæ, цъæх цухъхъаты нæ лæппутæ,

не 'фсымæртæ, Ос-Бæгъатыры фырттæ.

Нæртон арцæй куыд фæхæцут, куыд, мæ хуртæ, —

алы хатт дæр кады сæрвæлтау мæлгæ.

Хъæддаг къорд уын уе 'рбахæццæмæ куы бæллынц —

уе 'мхуызæттæ, уæ фаззон æфсымæртæ.

Зонут, сæ туг тæккæхсидгæйæ куы мæлынц.

Зонут сын сæ хъазуаты нæртон хъæртæ.

Уе 'мтуг гуырдзиаг, къорды хицау, раст уæ фыдау

Уе 'гас дæр йæ фыртты бæрц уарзы, уæвгæ,

'Сарæхсынæй уыл йæ зæрдæ дары фидар, —

ЗЗæззиккат ын, уæ нæртон туг æхсидгæ.

Автор: БАГРАЕВ Созур

Другие стихи автора

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ContextErrorException: Warning: file_put_contents(/home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/profiler/18/c1/29c118): failed to open stream: No such file or directory in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Profiler/FileProfilerStorage.php line 153

 1. in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Profiler/FileProfilerStorage.php line 153
 2. at ErrorHandler->handle('2', 'file_put_contents(/home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/profiler/18/c1/29c118): failed to open stream: No such file or directory', '/home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Profiler/FileProfilerStorage.php', '153', array('profile' => object(Profile), 'file' => '/home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/profiler/18/c1/29c118', 'profileIndexed' => false, 'dir' => '/home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/profiler/18/c1', 'data' => array('token' => '29c118', 'parent' => '5b17e0', 'children' => array(), 'data' => array('config' => object(ConfigDataCollector), 'request' => object(RequestDataCollector), 'exception' => object(ExceptionDataCollector), 'events' => object(EventDataCollector), 'logger' => object(LoggerDataCollector), 'time' => object(TimeDataCollector), 'memory' => object(MemoryDataCollector), 'router' => object(RouterDataCollector), 'form' => object(FormDataCollector), 'security' => object(SecurityDataCollector), 'swiftmailer' => object(MessageDataCollector), 'db' => object(DoctrineDataCollector), 'block' => object(BlockDataCollector)), 'ip' => '127.0.0.1', 'method' => 'GET', 'url' => 'http://amdzavga.ru/www/app_dev.php/poet/birth-day/', 'time' => '1719035676')))

 4. at FileProfilerStorage->write(object(Profile)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Profiler/Profiler.php line 119
 5. at Profiler->saveProfile(object(Profile)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/EventListener/ProfilerListener.php line 138
 6. at ProfilerListener->onKernelTerminate(object(PostResponseEvent), 'kernel.terminate', object(TraceableEventDispatcher))
 7. at call_user_func(array(object(ProfilerListener), 'onKernelTerminate'), object(PostResponseEvent), 'kernel.terminate', object(TraceableEventDispatcher)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Debug/TraceableEventDispatcher.php line 388
 8. at TraceableEventDispatcher->Symfony\Component\HttpKernel\Debug\{closure}(object(PostResponseEvent), 'kernel.terminate', object(ContainerAwareEventDispatcher))
 9. at call_user_func(object(Closure), object(PostResponseEvent), 'kernel.terminate', object(ContainerAwareEventDispatcher)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/classes.php line 1734
 10. at EventDispatcher->doDispatch(array(object(Closure), object(Closure)), 'kernel.terminate', object(PostResponseEvent)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/classes.php line 1667
 11. at EventDispatcher->dispatch('kernel.terminate', object(PostResponseEvent)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/classes.php line 1831
 12. at ContainerAwareEventDispatcher->dispatch('kernel.terminate', object(PostResponseEvent)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Debug/TraceableEventDispatcher.php line 138
 13. at TraceableEventDispatcher->dispatch('kernel.terminate', object(PostResponseEvent)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/bootstrap.php.cache line 2912
 14. at HttpKernel->terminate(object(Request), object(Response)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/bootstrap.php.cache line 2287
 15. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/www/app_dev.php line 23