ÆХСИРФ ÆМА ДЗÆБОКÆ (ÆХСЫРФ ÆМÆ ДЗÆБУГ)

Сæ фæллад уадзунцæ,

хъуритæ кæнгæй.

Цæстæбæл гъазунцæ,

фунтæ рауингæй.

Имисæн не’гурцæн

æвддæсæймаг анз,

куд адтæй не’хсирфæн

дзæбокæ агъаз.

Куд лигъдæй зад хумæй

нæ гъолон хæрæг.

Мæстгунæй ба’рхун æй

æ фæндон хуæрæг.

Уæд нæ ниццавтонцæ

нæ фидхуæргутæ.

Æртитæ цагътонцæ

нæ ирд цæститæ.

Скодта син дзæбокæ

æфсæйнаг цъодта.

Æхсирф син се’уонгтæ

рахаун кодта.

Нур фæллад уадзунцæ,

хъуритæ кæнгæй.

Цæстæбæл гъазунцæ

фунтæ рауингæй.

***

Сæ фæллад уадзынц,

хъæбыстæгæнгæ.

Сæ цæстыл уайынц

сæ ивгъуыд фынтæ.

Сæ райгуырд мысынц,

нæ æвддæсæм аз,

куыд хоста 'хсырфы

нæ дзæбуг алаз.

Куыд лыгъдис хуымæй

пæ хъулон хæрæг.

Мæстджын, æрхуымæй

йæ хъиутæхæрæг.

Уæд нæ ныццавтой

йæ фыдхæрджытæ.

Æртытæ уагътой

нæ ирд цæстытæ.

Ысцагъта дзæбуг

æфсæйнаг цъутта.

Æхсырф сын се онг

æрхауын кодта.

Ныр фæллад уадзынц,

хъæбыстæгæнгæ.

Сæ цæстыл уайынц

сæ ивгъуыд фынтæ.Автор: БАГРАЕВ Созур

Другие стихи автора

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ContextErrorException: Warning: file_put_contents(/home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/profiler/e3/25/cc25e3): failed to open stream: No such file or directory in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Profiler/FileProfilerStorage.php line 153

 1. in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Profiler/FileProfilerStorage.php line 153
 2. at ErrorHandler->handle('2', 'file_put_contents(/home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/profiler/e3/25/cc25e3): failed to open stream: No such file or directory', '/home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Profiler/FileProfilerStorage.php', '153', array('profile' => object(Profile), 'file' => '/home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/profiler/e3/25/cc25e3', 'profileIndexed' => false, 'dir' => '/home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/profiler/e3/25', 'data' => array('token' => 'cc25e3', 'parent' => 'e242d6', 'children' => array(), 'data' => array('config' => object(ConfigDataCollector), 'request' => object(RequestDataCollector), 'exception' => object(ExceptionDataCollector), 'events' => object(EventDataCollector), 'logger' => object(LoggerDataCollector), 'time' => object(TimeDataCollector), 'memory' => object(MemoryDataCollector), 'router' => object(RouterDataCollector), 'form' => object(FormDataCollector), 'security' => object(SecurityDataCollector), 'swiftmailer' => object(MessageDataCollector), 'db' => object(DoctrineDataCollector), 'block' => object(BlockDataCollector)), 'ip' => '127.0.0.1', 'method' => 'GET', 'url' => 'http://amdzavga.ru/www/app_dev.php/poet/birth-day/', 'time' => '1719038813')))

 4. at FileProfilerStorage->write(object(Profile)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Profiler/Profiler.php line 119
 5. at Profiler->saveProfile(object(Profile)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/EventListener/ProfilerListener.php line 138
 6. at ProfilerListener->onKernelTerminate(object(PostResponseEvent), 'kernel.terminate', object(TraceableEventDispatcher))
 7. at call_user_func(array(object(ProfilerListener), 'onKernelTerminate'), object(PostResponseEvent), 'kernel.terminate', object(TraceableEventDispatcher)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Debug/TraceableEventDispatcher.php line 388
 8. at TraceableEventDispatcher->Symfony\Component\HttpKernel\Debug\{closure}(object(PostResponseEvent), 'kernel.terminate', object(ContainerAwareEventDispatcher))
 9. at call_user_func(object(Closure), object(PostResponseEvent), 'kernel.terminate', object(ContainerAwareEventDispatcher)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/classes.php line 1734
 10. at EventDispatcher->doDispatch(array(object(Closure), object(Closure)), 'kernel.terminate', object(PostResponseEvent)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/classes.php line 1667
 11. at EventDispatcher->dispatch('kernel.terminate', object(PostResponseEvent)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/cache/dev/classes.php line 1831
 12. at ContainerAwareEventDispatcher->dispatch('kernel.terminate', object(PostResponseEvent)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Debug/TraceableEventDispatcher.php line 138
 13. at TraceableEventDispatcher->dispatch('kernel.terminate', object(PostResponseEvent)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/bootstrap.php.cache line 2912
 14. at HttpKernel->terminate(object(Request), object(Response)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/app/bootstrap.php.cache line 2287
 15. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in /home/c/cr84845/amdzavga.ru/public_html/www/app_dev.php line 23